Trening mózgu w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 to miejsce, w którym zwraca się szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży. Z inicjatywy pani dyrektor Lidii Mikołajek od stycznia 2021 roku prowadzone są treningi EEG Biofeedbeck. Zakup niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki dochodom uzyskanym z dzierżawy szkolnych pomieszczeń i parkingu. Biofeedback to metoda terapeutyczna, oparta na technice komputerowej, […]

Dzień Otwarty

Dnia 04.03.2020r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasach pierwszych i siódmych. Przyszłym uczniom towarzyszyli rodzice. Na odwiedzających naszą szkolę czekało wiele atrakcji m.in. otwarte lekcje, warsztaty, pokazy, zabawy z użyciem multimediów, zabawy sportowe. Nauczyciele przedstawili sposoby wykorzystania tablic interaktywnych i zasobów multimedialnych, jako nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym. Przyszli uczniowie […]