OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

W ubiegłą sobotę tj. 30 maja w kołobrzeskiej Marinie Solnej został otwarty sezon żeglarski. Swoją obecność na obrotnicy i basenie portowym zaznaczyli również uczniowie „Jedyneczki”, którzy przy dość silnym wietrze świetnie panowali nad swoimi łódkami.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Od 25 maja bieżącego roku przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Proszę rodziców/opiekunów prawnych dzieci o wypełnienie oświadczenia – załącznik 1  i załącznik 2 i przesłanie scan na pocztę elektroniczną szkoły  jedynka@sp1kg.pl lub dostarczenie do szkoły w godz.8:00 – 15:00 w terminie do 20.05.2020 r.Szczegółowe informacje o zajęciach zostaną przedstawione rodzicom po 21.05.2020 r.

Ankieta

„Rada Młodzieży woj.zachodniopomorskiego zachęca uczniów do udziału w badaniu potrzeb młodzieży w naszym województwie. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne. Ankieta do wypełnienia znajduje się pod adresem:”https://www.survio.com/survey/d/rmwz

III Powiatowy Turniej „Bezpieczny Uczeń”

Ogromny sukces naszych uczniów!!! Nasz pierwszy udział w turnieju i mamy podium!!!:)W środę 5 marca w Szkole Podstawowej nr 9 w Podczelu odbył się III Powiatowy Turniej „Bezpieczny Uczeń”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z miasta oraz powiatu kołobrzeskiego, razem 12 drużyn.  Podczas rozwiązywania zadań w czterech konkurencjach, należało wykazać się wiedzą o […]